Spolning & Slamsugning

Har ni stopp i avloppet, stank eller annat strul hemma eller på företaget? Ett stopp i avloppet kan te sig på olika vis; det kan börja med lukt eller att det rinner ner dåligt, till att det helt svämmar över.

Oavsett vad så kan vi på Petterssons Miljö hjälpa er med spolning och filmning av avloppsledningar samt slamsugning och ADR-transporter!

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Stopp i avloppet, stank eller annat strul?

Har du stopp i avloppet, luktar det illa, kluckar eller rinner det ner dåligt?

Om du inte tror dig om att kunna lösa problemet själv så finns vi till hands dygnet runt året om. Om du själv vill felsöka kan du få hjälp hur du gör här.

Annars hjälper vi dig snabbt och effektivt med slamsugning och spolning. Vi kan hjälpa dig oavsett om det gäller avloppsstopp eller tömning av tankar. Anlita gärna oss för återkommande slamsugning så att slipper ni dyra driftsstopp.

Petterssons Miljö har uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg och Varberg och våra fordon utgår från dessa orter. Det är ett kommunalt monopol och allt sker enligt kommunens taxa.

För vanliga tömningar, vänligen kontakta den lokala aktör:

Falkenberg kommun: Vivab, 0757-27 40 00

Varberg kommun: Vivab, 0757-27 40 00

Halmstad kommun: HEM 035-190 190

Behöver ledningarna spolas eller om det har blivit stopp i avloppet så har vi jour dygnet runt och hjälper till att lösa problemet. Ni kan när som helst ringa oss på 035-260 42 00.

Översvämning?

Ring vår jourtelefon så hjälper vi dig så snart vi kan!

Innan slamsugning kan påbörjas måste du tänka på att:

 • Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning.
 • Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank ska vid tömningstillfället vara frilagt, så att det lätt kan öppnas.
 • Brunnslock som väger mer 15 kg som behöver lyftas eller 35 kg om man kan dra dem åt sidan, ska vara avtagna vid tömningstillfället enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Lägg gärna över en lastpall eller dylikt för att förhindra olycksfall. Märk även ut brunnens läge, t.ex. med en käpp eller liknande.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att förhindra att olyckor sker.
 • Tillfartsvägar och infarter till fastigheter ska vara minst 3,5 meter breda och buskröjda ytterligare en meter på sidorna. Fri höjd är minst 4 meter för fordonets framkomlighet och för att minimera skador.
 • Bärighet för lastbil upp till 26 tons vikt på vägar och infarter är fastighetsägarens ansvar.
 • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.
 • Vändplats ska finnas som är tillräcklig för lastbil.

Läs gärna renhållningsföreskrifterna från kommunen där fastigheten ligger.

Styrelsen Petterssons Miljö

Kontakta oss för frågor om spolning & slamsugning  Tömning och transport av olja och kemikalier

  Våra ADR-klassade slamsugningsbilar står i ständig beredskap att rycka ut när det behövs. Vi utför tömning av bland annat spilloljetankar, olljeavskiljare och tvättrännor samt möjlighet till andra kemikalietransporter.

  Vi har utbildad personal och innehar alla de tillstånd som behövs för denna typ av uppdrag.

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.