Återvinning för företag och privatpersoner i Halland

Vi på Petterssons Miljö ansvarar idag för att samla in och hantera av olika typer av förpackningar från över 160 återvinningsstationer i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommun. På många återvinningsstationer hanteras det väldigt stora mängder med förpackningar av olika material och flera behållare töms dagligen.

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Återvinning är en stor och viktig del av miljöarbetet i Sverige

Inom vår återvinnings- och avfallsverksamhet har vi komprimerande fordon, kranbilar och lastväxlare samt flera mindre skåpbilar. Till lastväxlaren med kran har vi även maskinflak som gör att vi kan utföra flyttning och transporter av fordon och material.

Vi har effektiva transporter av material för återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande. Många av våra fordon körs redan idag på förnybara och fossilfria drivmedel och vårt mål är att vara helt fossilfria år 2025.

Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Boka möte!

Boka ett möte med en av våra säljare för att få hjälp med er återvinning!

Styrelsen Petterssons Miljö

Kontakta oss så hjälper vi er med er återvinning!  Återvinning för företag

  Under 2020 uppkom 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 31,1 miljoner ton var verksamhetsavfall från primärt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot.*

  Det avfall som inte räknas till kommunalt avfall måste enligt svensk lag hanteras och återvinnas i den mån det är möjligt, vilket kan vara en utmaning för många verksamheter.

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras.

  Källa: Naturvårdsverket

  "Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle."

  160 Återvinningsstationer

  Tyvärr dumpas även skräp, byggavfall och ibland halva bohag på återvinningsstationerna. Det är ett miljöbrott att lämna annat material än förpackningar på återvinningsstationerna. Övrigt avfall lämnas på de bemannande återvinningscentralerna.

  Alla tömningar och städningen bekostas genom förpackningsavgiften av alla konsumenter som köper förpackningar. Företag och verksamheter betalar en lägre förpackningsavgift men de får inte heller lämna sina förpackningar och såklart inte heller annat avfall på återvinningsstationerna.

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.