Så arbetar vi på Petterssons Miljö med

Integritet & Cookies

Här kan du ta del av hur vi arbetar med personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Integritetspolicy för webbplatsbesökare och webbsidecookies

Din integritet är viktig för oss och för att du ska känna dig trygg med hur vi på Petterssons Miljö AB behandlar dina personuppgifter vill vi nedan berätta för dig vad som gäller. Den här kombinerade integritets- och cookiepolicyn förklarar för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter. Vi berättar även hur du gör för att utöva dina rättigheter rörande vår personuppgiftsbehandling.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Petterssons Miljö AB, organisationsnummer 556642-2076 (nedan benämnt ”Pettersson miljö”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du delar med oss och vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt, så som GDPR (General Data Protection Regulation). Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vad för slags uppgifter behandlar vi?

När du lämnar dina personuppgifter i formulär du hittar på vår hemsida, mejlar oss, ringer oss, eller på annat sätt tar kontakt med oss – t ex vid beställning av produkter etc får vi tillgång till dessa personuppgifter. Vi inhämtar inte personuppgifter från någon annan källa.  Som framgår nedan och i vår cookiepolicy inhämtas en del information även av cookies på vår webbplats.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personuppgifter
 • Gatuadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Statistik om användning om vår hemsida
 • IP-adress, språk, information om identifiering och operativsystem, och andra uppgifter som du själv väljer att lämna till oss

Hur hanterar vi personuppgifter?

För att ha rätt att hantera dina personuppgifter måste vi ha en så kallad “rättslig grund” för varje ändamål med vår behandling (varför en personuppgiftsbehandling görs). Vi måste även ange på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. För att det ska vara tydligt för dig har vi valt att ta fram tabellen nedan.

Vad för slags uppgifter behandlar vi?

 • Vi strävar efter att alltid uppfylla och helst överträffa våra kunders önskemål och förväntningar
 • Vår målsättning är att alltid ha hög service, göra rätt från början och utföra tjänsten i rätt tid.
 • Vi arbetar med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra och kundernas kostnader.
 • Vi arbetar proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan tänkas uppkomma i vår affärsverksamhet som helhet.
 • Vi arbetar aktivt för  att alltid ligga i framkant med våra arbetssätt för att även i framtiden vara er attraktiva och långsiktiga samarbetspartner.

 

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

1. Hantering av kundförhållandet

Det främsta syftet med att samla in personuppgifter är för att hantera förhållandet mellan oss och dig, eller det företag du representerar, inklusive att hantera och agera på dina aktiviteter, be om din feedback eller kommunicera med dig. I detta fall är vår behandling av personuppgifter baserad på avtalet mellan dig eller det företag du representerar och oss, eller våra legitima intressen att serva dig baserat på dina val och ge dig en förbättrad kundupplevelse.

2. Marknadsföring & Analys

Vi kan kombinera de uppgifter som samlas in om dig från offentligt tillgängliga källor och från våra olika interaktioner med dig. Dessutom kan dina personuppgifter också användas för marknadsundersökningar och kundundersökningar. Behandling av personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att samla in och analysera relevant information för att bättre förstå våra kunder och utveckla relevanta tjänster.

Baserat på ditt samtycke kan vi lagra och komma åt information, inklusive personuppgifter, på din enhet för att skapa personlig annonsprofil och leverera relevant innehåll på Webbplatsen, samt för att mäta effektiviteten av reklam. Dina personuppgifter kan även behandlas för att utveckla och förbättra Webbplatsen, eller för att utveckla våra egna eller våra partners tjänster.

3. Webbsidesadministartion, informationssäkerhet och intern rapportering

Vi behandlar personuppgifter för att administrera och underhålla Webbplatsen, inklusive hosting och leverans av innehåll däri och för att förebygga fel och reparera dessa. Dina personuppgifter kan användas för att säkerställa informationssäkerheten på Webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls, inklusive förebyggande av eventuella bedrägerier och relevanta utredningar. Vi kan också generera interna rapporter för hanteringsändamål baserat på personuppgifter. I dessa fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att bedriva verksamhet effektivt och för att säkerställa att Webbplatsen och tillhandahållna tjänster skyddas på lämpligt sätt. Vårt legitima intresse är också att samla in och analysera nödvändig information för att utveckla vår verksamhet, t.ex. Webbplatsens funktionalitet.

Baserat på ditt samtycke kan vi behandla personuppgifter för mätning och rapportering inklusive statistisk information om användningen av vår Webbplats.

4. Efterlevnad av lagar

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. för att uppfylla myndigheternas önskemål baserat på gällande rätt.

5. Annan behandling som du samtycker till

Vi kan även behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, om du har samtyckt till sådan behandling. Bearbetning av data för att surfa på Webbplatsen och dina preferenser relaterade till detta samt att dela sådan information med nominerade tredje parter baseras främst på ditt samtycke.

Användning av cookies vid behandlingen

Vi använder också kakor och andra liknande tekniker (”Cookies”) på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg information, leverera relevant innehåll, säkra funktionaliteten på vår Webbplats och ge oss information om användningen därav.

När vi samlar in personuppgifter via Cookies strävar vi efter och arbetar för att följa principerna i IAB Europe Transparency and Consent Framework. Du kan hitta information om ramverket [här].

Cookies kan placeras av Webbplatsen som anger domänadressen, eller med ditt godkännande av en nominerad tredje part för ändamålen som du har informerats om. Sådana tredje parter kan t.ex. vara marknadsföringsnätverk, analys- eller sociala medier.

Tredje part kan överföra data som samlats in via cookies utanför EU eller EES.

Information om cookies som används på en specifik webbplats är tillgänglig via Cookiehanteringsplattformen på denna webbplats. Klicka på ikonen Sekretessinställningar som är synlig på webbplatsen i fråga.

Vi använder följande kategorier av Cookies, som beskrivs generellt häri, på vår webbplats:

 

Kontakta oss för upphandling

Snabblänkar

Hitta till oss

Petterssons Miljö AB

Tömvägen 4, 302 62 Halmstad

E-postadress

info@petterssonsmiljo.se

Telefon Halmstad

035 – 260 42 00

Telefon Falkenberg

0346 – 45 03 20

Telefon Varberg

0340 – 50 07 90

En helhetspartner

Som en aktiv partner i alla era återvinningsbehov arbetar vi tillsammans med er för att skapa lösningar som passar just er verksamhet.

Hela kedjan i egen regi

Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

Engagerade & alltid nära

Vårt personliga engagemang och lokala närvaro garanterar att vi alltid finns där när våra kunder behöver oss.

Lokal förankring

Som ett lokalt företag med stark regional närvaro känner vi till våra kunders unika behov och kan anpassa våra tjänster därefter.

Vår roll i den cirkulära ekonomin

I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter resurssnålt och tillverkning av produkter sker av så hög grad av återvunnet material som möjligt som sedan används så länge som möjligt. När går sönder lagas de, uppgraderas eller demonteras och komponenterna material återvinns.

Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter en viktig resurs för vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar vi till det cirkulära samhället genom vårt fokus på att återanvända, återvinna material och energi samt förvandla avfall och restprodukter till värdefull råvara för ny användning.

Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se