För miljön i över 80 år

Petterssons Miljö är ett familjeföretag från 1940-talet som under lång tid har arbetat med återvinning, återanvändning och hantering av avfall. Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare skapar vi lösningar med hög kvalitet och service för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart resultat. Vi vill hellre vara en partner än bara en vanlig leverantör och vi gillar långsiktiga samarbeten.

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Om Petterssons Miljö

Petterssons Miljö är ett familjeföretag från 1940-talet som under lång tid har arbetat med återvinning, återanvändning och hantering av avfall.

Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare skapar vi lösningar med hög kvalitet och service för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart resultat. Vi vill hellre vara en partner än bara en vanlig leverantör och vi gillar långsiktiga samarbeten.

Boka möte!

Boka ett möte med en av våra säljare för att få hjälp med er återvinning eller någon av våra övriga tjänster!

Vår roll i den cirkulära ekonomin

I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter med minimal resursanvändning och av så mycket återvunnet material som möjligt. Produkterna används så länge som möjligt, och när de går sönder repareras, uppgraderas eller demonteras de för att återvinna komponenterna och materialet.

Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter viktiga resurser i vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till det cirkulära samhället genom att fokusera på återanvändning och återvinning av material och energi, samt att omvandla avfall och restprodukter till värdefulla råvaror för ny användning.

Den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin.Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se

En helhetspartner

Som en aktiv partner i alla era återvinningsbehov arbetar vi tillsammans med er för att skapa lösningar som passar just er verksamhet.

Hela kedjan i egen regi

Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

Engagerade & alltid nära

Vårt personliga engagemang och lokala närvaro garanterar att vi alltid finns där när våra kunder behöver oss.

Lokal förankring

Som ett lokalt företag med stark regional närvaro känner vi till våra kunders unika behov och kan anpassa våra tjänster därefter.

Maskinpark

Vi har idag flera olika fordon för olika ändamål. Spol- och slambilar, flera ADR-klassade, hanterar avloppsslam, dagvattenbrunnar, processvatten, fettavskiljare, oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och kemikalier. Inom spolbilstjänsterna erbjuder vi spolning med högtryck och hetvatten och har filmkameror för filmning av avloppsledningar i flera av fordonen. Vi kan också erbjuda hetvattentvätt av exempelvis portar och lastbryggor. Inom vår återvinnings- och avfallsverksamhet och vi komprimerande fordon, kranbilar och lastväxlare samt flera mindre skåpbilar. Till lastväxlaren med kran har vi även maskinflak som gör att vi kan utföra flyttning och transporter av fordon och material.

 

Privatmarknaden

Tillsammans med våra privatkunder som har problem med sina avlopp så löser vi problemet och visar och berättar vad kunden kan göra för att undvika problem framöver och vad man ska vara uppmärksam på i sin bostad.

 

Från hushållsavfall till källsortering

Tidigare var den huvudsakliga inriktningen att hämta hushållsavfall på landsbygden i Halmstad kommun. För närvarande har företaget inga uppdrag att hämta hushållsavfall / restavfall för någon kommun. Istället hämtar vi stora mängder källsorterade förpackningar från hushåll och återvinningsstationer. Vi är också transportör av wellpapp, kartong, kontorspapper, emballageplast och brännbart material från företag och verksamheter.

Vi har spol- och slambilar i Halland och vi utför spolning, filmning och slamtömningar för kommuner, företag och privatpersoner.

Företaget har stabil ekonomi och är medlem i Biltrafikens arbetsgivareförbud (BA) och Svenskt Näringsliv och följer tecknade kollektivavtal mellan BA och Transportarbetareförbundet. Vi har naturligtvis erforderliga tillstånd för att transportera avfall och farligt avfall.

Historien om Petterssons Miljö

Allting började någon gång runt 1940 då Erik Pettersson tillsammans med en vän startade åkeri- och taxiverksamhet. När de båda herrarna något år senare bestämde sig för att dela på sig fick kompanjonen taxin och ”farfar” lastbilen, vilket innebar startskottet på det som idag, över 80 år senare, är Petterssons Miljö.

Här nedan ser ni hur Jan-Inge, Emma och David (ur familjen Pettersson) delar med sig av sina minnen och sinsyn på

 

Ett familjeföretag i tredje generationen, för kommande generationer.

På bilden ser vi Jan-Inge Pettersson tillsammans med sin fru Gun-Britt och barnen John, Anna, David, Håkan och Maria, som alla är delägare i Petterssons Miljö.

Title

01 Mar, 2023

"

Bolaget grundas

1940

Det som idag är Petterssons Miljö grundades av Erik Pettersson tillsammans med en kompanjon. Då med åkeri- och taxiverksamhet i form av en lastbil och en taxibil. Bolaget delades så småningom mellan de båda herrarna och Erik drev vidare åkeriverksamheten.

Title

01 Mar, 2023

"

Börjar med avfallshantering

1965

Arbetet med att köra avfall började så smått 1965.

Title

01 Mar, 2023

"

Jan-Inge tar över

1980

1980 tog Jan-Inge över från sin far och köpte samma år sin första sopbil (en 9 tons). Han anställde då en chaufför till sopbilen och fortsatte köra sin kranbil själv.

01 Mar, 2023

"

Lyckad anställning!

1987

Anders Larsson anställdes 1987 för att köra sopbil och han jobbar fortfarande kvar på Petterssons Miljö.

Title

01 Mar, 2023

"

Aktiebolag bildas

2003

2003 när Petterssons Åkeri blev aktiebolag ändrades också namnet till Petterssons Miljöåkeri AB. Det här året gick barnen Anna, David och Håkan in i företaget.

Title

01 Mar, 2023

"

Kontoret flyttar

2007

Kontoret flyttade från föräldrahemmet i Nissaström till Fräsaregatan i Halmstad.

01 Mar, 2023

"

Spol & Slam gör entré

2010

Började erbjuda tjänster inom spol- & slam.

01 Mar, 2023

"

Bolaget växer och flyttar till större lokaler

2014

2014 gjorde vi nästa flytt till större lokaler på granngatan, Sliparegatan 13.

01 Mar, 2023

"

Flytt till Kistinge industriområde

2022

2021 köpte vi fastigheten på Tömvägen 4 och flyttade in våren 2022.

01 Mar, 2023

"

Nytt affärsområde: Avfallshantering

2023

2023 gör vi stora investeringar i affärsområdet avfallshantering.

01 Mar, 2023

"

Nytt namn!

2024

Namnet ändras namnet från Petterssons Miljöåkeri till Petterssons Miljö. Detta för att signalera bolagets förflyttning mot att bli en bredare partner inom återvinning.

Styrelsen Petterssons Miljö

Låt oss skapa en hålbar framtid, tillsammans!  "Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle."

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.