Verksamhetsavfall

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Vi hjälper företag i Halland att återvinna sitt verksamhetsavfall.

Visste du att under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 31,1 miljoner ton var verksamhetsavfall från primärt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot.*

Det avfall som inte räknas till kommunalt avfall måste enligt svensk lag hanteras och återvinnas i den mån det är möjligt, vilket kan vara en utmaning för många verksamheter.

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras.

Källa: Naturvårdsverket

Boka möte!

Boka ett möte med en av våra säljare för att få hjälp med ert verksamhetsavfall!

Så jobbar vi med verksamhetsavfall

$

1.

Inventering

Vår säljare inventerar, tillsammans med kunden, alla restprodukter som finns hos kunden och identifierar vilka material som finns, vilka volymer, var i verksamheten det uppstår och hur det ska hanteras.

$

2.

Detaljer & Avtal

När vi är överens om vad som ska tas omhand och på vilket sätt så gör vi ett avtal. Om kunden har eller själv vill äga behållare eller containers så går det bra och vill de hyra det av oss eller någon av våra leverantörer så går det bra. 

$

3.

Uppstart

När avtalet är klart och starttidpunkt bestämd, så tar vi fram de behållarna som vi ska tillhandahålla och gör klart dekaler och instruktioner i den mån det ingår.

$

4.

Petterssons Tar Över

När samarbetet sedan har börjat så sorterar kunden sina restprodukter och vi hämtar materialet. Månadsvis redovisar vi vad som är hämtat med vikt och antal tömningar. Vi betalar för material med positivt värde, tar betalt för material med negativt värde och tar betalt för transporter och hyror.

N

5.

Support & Rapportering av CO2-besparing

När det uppstår frågor så hjälper vi till att lösa dem. Vi tar fram statistik till kunden och kan räkna ut CO2-besparing av återvinningen.

Vi är med hela vägen!

 

Med våra avfallsguider blir det lätt att göra rätt!

För att det ska bli rätt i alla sorteringsled krävs det att alla vet hur en viss typ av avfall ska hanteras. Utöver utbildning och noggranna genomgångar med er personal på plats så hjälper vi er att ta fram tydliga skyltar för vilken typ av innehåll som ska sorteras i respektive kärl. Många gånger är den enklaste lösningen den bästa.

Till höger ser ni hur det ser ut hos en av våra kunder idag. 

Kontakta oss för att få hjälp med ert verksamhetsavfall  "Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle."

  Vår roll i den cirkulära ekonomin

  I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter med minimal resursanvändning och av så mycket återvunnet material som möjligt. Produkterna används så länge som möjligt, och när de går sönder repareras, uppgraderas eller demonteras de för att återvinna komponenterna och materialet.

  Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter viktiga resurser i vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till det cirkulära samhället genom att fokusera på återanvändning och återvinning av material och energi, samt att omvandla avfall och restprodukter till värdefulla råvaror för ny användning.

  Den cirkulära ekonomin

  Den cirkulära ekonomin.Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se

  Vanliga frågor om avfallshantering

  Vem kan få hjälp med avfallshantering?

  L
  K

  Alla företag i Halmstad, Falkenberg, Varberg och snart Laholm, i vars verksamhet det uppstår avfall eller  restprodukter. T.ex handel, tillverkande företag, grafiska företag, grossister, hantverkare, kontor mm.

   

  Vi har lösningar för alla från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  Vilket avfall tar ni emot (och inte)?

  L
  K

  Vi gör en helhetslösning för alla restprodukter som uppstår hos kunden, utom radioaktivt och sprängämnen. En del av materialet tar vi in på vår egen anläggning, annat kör vi direkt till en annan slutmottagare och ibland tar vi in en underentreprenör som hjälper till.

  Hur mycket avfall hanterar Petterssons Miljö varje år?

  L
  K

  Vi hanterar drygt 20 000 ton avfall varje år. 

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.