Vårt erbjudande

Petterssons Miljö erbjuder tjänster inom återvinning, hantering av verksamhetsavfall samt spolning och slamsugning för såväl privatpersoner som företag. Alla våra lastbilar körs på fossilfria bränslen och vårt mål är att vara helt fossilfria 2025. Vårt löfte är att alltid  bidra med engagemang och expertis som er partner inom återvinning och avfallshantering

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Det här kan vi hjälpa dig med

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är verksamhetsavfallåtervinning, och spolning & slamsugning. Vi erbjuder våra tjänster i hela Halland men stänger inga dörrar för att ta vårt erbjudande till andra regioner i Sverige.

Nedan kan du läsa mer om våra olika affärsområden. Har du några frågor eller vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss på 035-260 42 00 eller till några av våra kollegor som du hittar här.

 

Boka möte!

Boka ett möte med en av våra säljare för att få hjälp med er återvinning eller någon av våra övriga tjänster!

Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

Enkel återvinning för företag

Verksamhetsavfall

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

En del av kretsloppet

Återvinning

Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

Stopp i avloppet?

Spolning & slamsugning

Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.

Större fokus på verksamhetsavfall

Under 2020 uppkom 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 31,1 miljoner ton var verksamhetsavfall från primärt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot.*

Det avfall som inte räknas till kommunalt avfall måste enligt svensk lag hanteras och återvinnas i den mån det är möjligt, vilket kan vara en utmaning för många verksamheter.

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras.

Källa: Naturvårdsverket

Återvinning

Petterssons Miljö ansvarar idag för insamling och hantering av olika typer av förpackningar från över 160 återvinningsstationer i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommun. På många återvinningsstationer hanteras det väldigt stora mängder med förpackningar av olika material och flera behållare töms dagligen. 

Spol & Slamsugning

Har ni stopp i avloppet, stank eller annat strul hemma eller på företaget? Ett stopp i avloppet kan te sig på olika vis; det kan börja med lukt eller att det rinner ner dåligt, till att det helt svämmar över.

Oavsett vad så kan vi på Petterssons Miljö hjälpa er med spolning och slamsugning!

"Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle."

Vårt personliga engagemang och expertis inom återvinning och avfallshantering gör oss till det självklara valet för företag som värderar effektivitet, närhet och hållbarhet.

Varför Petterssons Miljö?

Petterssons Miljö erbjuder personligt engagemang och expertis som din partner för återvinning och avfallshantering. Eftersom vi hanterar hela kedjan inom vår egen organisation och med stark lokal närvaro, är vi det självklara valet för företag som värderar effektivitet, närhet och hållbarhet.

En helhetspartner

Engagerade & alltid nära

Hela kedjan i egen regi

Lokal förankring    Vår roll i den cirkulära ekonomin

    I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter med minimal resursanvändning och av så mycket återvunnet material som möjligt. Produkterna används så länge som möjligt, och när de går sönder repareras, uppgraderas eller demonteras de för att återvinna komponenterna och materialet.

    Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter viktiga resurser i vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till det cirkulära samhället genom att fokusera på återanvändning och återvinning av material och energi, samt att omvandla avfall och restprodukter till värdefulla råvaror för ny användning.

    Den cirkulära ekonomin

    Den cirkulära ekonomin.Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se