Hoppa till innehåll
Halmstad 035 - 260 42 00
Falkenberg 0346 - 45 03 20
Varberg 0340 - 50 07 90

Hållbarhet

Vi på Petterssons Miljöåkeri är en viktig kugge i arbetet med ett hållbart samhälle. Vi har effektiva transporter av material för återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande. Många av våra fordon körs redan idag på förnybara och fossilfria drivmedel och vårt mål är att vara helt fossilfria år 2025.

Hållbarhet är större än miljö. Vi har en hållbarhetsstrategi som är integrerad med vår affärsplan. Ekonomisk hållbarhet genom kloka affärer och samarbeten ger oss möjlighet att investera i ny teknik för att optimera transporter och körturer. Det är bra för både våra kunder, uppdragsgivare och för oss. Kanske allra bäst är det för miljön. 

Social hållbarhet är viktigt för oss.

Medarbetare och ledning som trivs och ges förutsättningar att utföra ett bra arbete ökar kvalitet, service och trivsel. Vår organisation är platt och varje  medarbetare står för en stor del av planeringen av det dagliga arbetet. Vi arbetar för att alla inom företaget ska få möjlighet att göra sitt bästa varje dag, utifrån den dagens förutsättningar.

Ekologisk hållbarhet är centralt genom vår verksamhet inom återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett hållbarare samhälle. 

Petterssons Miljöåkeri arbetar med 8 av de 17 globala hållbarhetsmålen som en naturlig del av vår verksamhet.