Hoppa till innehåll
Halmstad 035 - 260 42 00
Falkenberg 0346 - 45 03 20
Varberg 0340 - 50 07 90

Stopp i avloppet, stank eller annat strul?

Har du stopp i avloppet, luktar det illa, kluckar eller rinner det ner dåligt?

Om du inte tror dig om att kunna lösa problemet själv så finns vi till hands dygnet runt året om. Om du själv vill felsöka kan du få hjälp hur du gör här.

Annars hjälper vi dig snabbt och effektivt med slamsugning och spolning. Vi kan hjälpa dig oavsett om det gäller avloppsstopp eller tömning av tankar. Anlita gärna oss för återkommande slamsugning så att slipper ni dyra driftsstopp.

Petterssons Miljöåkeri har uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg och Varberg och våra fordon utgår från dessa orter. Det är ett kommunalt monopol och allt sker enligt kommunens taxa. Vanliga tömningar bokas av Vivab 0757-27 40 00 för Falkenberg och Varberg och av HEM 035-190 190 om du bor i Halmstad kommun.

Behöver ledningarna spolas eller om det har blivit stopp i avloppet så har vi jour dygnet runt och hjälper till att lösa problemet. Ni kan när som helst ringa oss på 035-260 42 00.

Innan slamsugning kan påbörjas måste du tänka på att:

  • Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning.
  • Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank ska vid tömningstillfället vara frilagt, så att det lätt kan öppnas.
  • Brunnslock som väger mer 15 kg som behöver lyftas eller 35 kg om man kan dra dem åt sidan, ska vara avtagna vid tömningstillfället enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Lägg gärna över en lastpall eller dylikt för att förhindra olycksfall. Märk även ut brunnens läge, t.ex. med en käpp eller liknande. Det är fastighetsägarens ansvar att förhindra att olyckor sker.
  • Tillfartsvägar och infarter till fastigheter ska vara minst 3,5 meter breda och buskröjda ytterligare en meter på sidorna. Fri höjd är minst 4 meter för fordonets framkomlighet och för att minimera skador.
  • Bärighet för lastbil upp till 26 tons vikt på vägar och infarter är fastighetsägarens ansvar.
  • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.
  • Vändplats ska finnas som är tillräcklig för lastbil.

Läs gärna renhållningsföreskrifterna från kommunen där fastigheten ligger.

Tömning och transport av olja och kemikalier

Våra ADR-klassade slamsugningsbilar står i ständig beredskap att rycka ut när det behövs. Vi utför tömning av bland annat spilloljetankar, olljeavskiljare och tvättrännor samt möjlighet till andra kemikalietransporter.

Vi har utbildad personal och innehar alla de tillstånd som behövs för denna typ av uppdrag.