Hoppa till innehåll
Halmstad 035 - 260 42 00
Falkenberg 0346 - 45 03 20
Varberg 0340 - 50 07 90

Om företaget

Petterssons Miljöåkeri AB har rötter från 1940-talet och har arbetat en stor del av. Den tiden med avfall och återvinning. Vi vill hellre vara en partner än bara en vanlig leverantör och vi gillar långsiktiga samarbeten. Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare skapar vi lösningar med hög kvalitet och service för både ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och gott resultat.

Maskinpark
Vi har idag flera olika fordon för olika ändamål. Spol- och slambilar, flera ADR-klassade, hanterar avloppsslam, dagvattenbrunnar, processvatten, fettavskiljare, oljeavskiljare, spillolja, emulsioner och kemikalier. Inom spolbilstjänsterna erbjuder vi spolning med högtryck och hetvatten och har filmkameror för filmning av avloppsledningar i flera av fordonen. Vi kan också erbjuda hetvattentvätt av exempelvis portar och lastbryggor. Inom vår återvinnings- och avfallsverksamhet och vi komprimerande fordon, kranbilar och lastväxlare samt flera mindre skåpbilar. Till lastväxlaren med kran har vi även maskinflak som gör att vi kan utföra flyttning och transporter av fordon och material.

Privatmarknaden
Tillsammans med våra privatkunder som har problem med sina avlopp så löser vi problemet och visar och berättar vad kunden kan göra för att undvika problem framöver och vad man ska vara uppmärksam på i sin bostad. 

Från hushållsavfall till källsortering
Tidigare var den huvudsakliga inriktningen att hämta hushållsavfall på landsbygden i Halmstad kommun. För närvarande har företaget inga uppdrag att hämta hushållsavfall / restavfall för någon kommun. Istället hämtar vi stora mängder källsorterade förpackningar från hushåll och återvinningsstationer. Vi är också transportör av wellpapp, kartong, kontorspapper, emballageplast och brännbart material från företag och verksamheter. 

Vi har spol- och slambilar i Halland och vi utför spolning, filmning och slamtömningar för kommuner, företag och privatpersoner. 

Företaget har stabil ekonomi och är medlem i Biltrafikens arbetsgivareförbud (BA) och Svenskt Näringsliv och följer tecknade kollektivavtal mellan BA och Transportarbetareförbundet. Vi har naturligtvis erforderliga tillstånd för att transportera avfall och farligt avfall.