Filmning av ledningar

Pettersson Miljö kan hjälpa både fastighetsägare och privatpersoner med att inspektera avloppsledningar för att förhindra framtida stopp. Vi har både kunskapen och utrustningen som krävs.

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Vid återkommande problem med stopp i avloppet är det bra att göra en inspektion.

En filminspektion visar snabbt hur avloppen mår och kan också förhindra framtida avloppsstopp. Det kan visa i vilket skick en ledning är, om något har fastnat eller skadats i ledningen. Det är enkelt och i jämförelse billigt att spola och filma istället för att gräva upp ett avlopp eller öppna väggar och golv för att komma åt. En filmning i tid kan hjälpa dig att ta beslut om relining eller byte av ledningarna i tid innan det uppstår läckage.

Vid återkommande stopp i avloppet är inspektion med kamera oftast enda sättet att ta reda på orsaken. Vi hjälper dig att ta reda på statusen på dina ledningar!

I alla avloppsledningar blir det med tiden beläggningar och till slut kan det bli så trångt att det orsakar stopp. Vi utför underhållsspolning i förebyggande syfte och i samband med detta inspekterar vi även ledningarna med filmkamera.

Boka inspektion!

Hör av er till oss för att boka en inspektion av era ledningar!

Styrelsen Petterssons Miljö

Kontakta oss för hjälp med filmning av avloppsledningar  "Hållbarhet är centralt för oss och vår verksamhet med återvinning och avfallshantering. Effektiva transporter och återvinning bidrar till minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle."

  Visste du att?

  Inspektion av avloppsledningar med kamera är ett bra sätta att fastställa skicket på avloppssystemet exempelvis inför en försäljning eller renovering.

  Hör av er till oss om ni vill ha hjälp med filmning inför försäljning eller renovering!

  Äldre hus bör inspekteras

  Har du ett äldre hus eller fastighet så är det klokt att inspektera ledningarna för att veta vad som gömmer sig.

  Kontakta oss på 035 – 260 42 00 för inspektion av era ledningar, stammar och rör.

  Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

  Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

  Enkel återvinning för företag

  Verksamhetsavfall

  Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

  En del av kretsloppet

  Återvinning

  Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

  Stopp i avloppet?

  Spolning & slamsugning

  Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.