Vårt arv
Vår framtid

Ett återvinningsföretag i framkant. Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer.

Företag som väljer Petterssons Miljö

En helhetspartner

Som en aktiv partner i alla era återvinningsbehov arbetar vi tillsammans med er för att skapa lösningar som passar just er verksamhet.

Hela kedjan i egen regi

Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led.

Engagerade & alltid nära

Vårt personliga engagemang och lokala närvaro garanterar att vi alltid finns där när våra kunder behöver oss.

Lokal förankring

Som ett lokalt företag med stark regional närvaro känner vi till våra kunders unika behov och kan anpassa våra tjänster därefter.

Välkommen till Petterssons Miljö

Petterssons Miljö är ett familjeföretag från 1940-talet som under lång tid har arbetat med återvinning, återanvändning och hantering av avfall.

Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare skapar vi lösningar med hög kvalitet och service för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart resultat. Vi vill hellre vara en partner än bara en vanlig leverantör och vi gillar långsiktiga samarbeten.

Låt oss skapa en hållbar framtid, tillsammans!

Stefan Bengtsson, VD

Din partner på vägen mot en mer hållbar värld.

Petterssons Miljö erbjuder personligt engagemang och expertis som din partner för återvinning och avfallshantering.

Enkel återvinning för företag

Verksamhetsavfall

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras. Vi har lösningar för alla, från en enkel sorteringsmöbel på ett kontor till verksamheter med flera tusen ton restprodukter per år.

En del av kretsloppet

Återvinning

Petterssons Miljö ansvarar för insamling och hantering av förpackningar från samtliga återvinningssstationer i hela Halland.

Stopp i avloppet?

Spolning & slamsugning

Petterssons Miljö hjälper såväl företag som fastighetsägare och privatpersoner vid akuta stopp i avloppet, samt underhållsspolning och inspektion av avloppsledningar. Vi har också uppdraget att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Laholm.

"Då vi hanterar hela återvinningskedjan inom vår egen organisation har vi full kontroll, och kan garantera högsta kvalitet & effektivitet i alla led."

Större fokus på verksamhetsavfall

Under 2020 uppkom 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 31,1 miljoner ton var verksamhetsavfall från primärt byggverksamhet samt avfallshantering och partihandel med skrot.*

Det avfall som inte räknas till kommunalt avfall måste enligt svensk lag hanteras och återvinnas i den mån det är möjligt, vilket kan vara en utmaning för många verksamheter.

Vi på Petterssons Miljö hjälper företag i hela Halland med allt från rådgivning kring hantering och återvinning, till att ta hand om allt verksamhetsavfall som genereras.

Källa: Naturvårdsverket

År i branschen sedan starten på 1940-talet

Återvinningsstationer över hela Halland

Ton avfall som hanteras & återvinns varje år

Lastbilar redo att möta våra kunders behov

Varför Petterssons Miljö?

Petterssons Miljö erbjuder personligt engagemang och expertis som din partner för återvinning och avfallshantering. Eftersom vi hanterar hela kedjan inom vår egen organisation och med stark lokal närvaro, är vi det självklara valet för företag som värderar effektivitet, närhet och hållbarhet.

En helhetspartner

Engagerade & alltid nära

Hela kedjan i egen regi

Lokal förankring  Vårt personliga engagemang och expertis inom återvinning och avfallshantering gör oss till det självklara valet för företag som värderar effektivitet, närhet och hållbarhet.

  Vår roll i den cirkulära ekonomin

  I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter med minimal resursanvändning och av så mycket återvunnet material som möjligt. Produkterna används så länge som möjligt, och när de går sönder repareras, uppgraderas eller demonteras de för att återvinna komponenterna och materialet.

  Det cirkulära perspektivet på återvinning, återanvändning och hållbarhet präglar vår verksamhet. För oss är avfall och restprodukter viktiga resurser i vårt arbete med den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till det cirkulära samhället genom att fokusera på återanvändning och återvinning av material och energi, samt att omvandla avfall och restprodukter till värdefulla råvaror för ny användning.

  Den cirkulära ekonomin

  Den cirkulära ekonomin.Bild lånad från https://www.naturvardsverket.se

  Nytt hos Petterssons Miljö

  Vi verkar i en vad många säkert tror är en ganska enformig och gammaldags bransch. Men faktum är att det händer otroligt mycket inom återvinningsbranschen, hela tiden. Här delar vi med oss om vad som händer i branschen, men också allt som händer på vår egen resa. 

  Petterssons Miljöåkeri blir Petterssons Miljö

  Petterssons Miljöåkeri blir Petterssons Miljö

  Ökat fokus på återvinning och verksamhetsavfall! Ända sedan 1940-talet har åkeriverksamheten varit en central del i vårt erbjudande tillsammans med spolning, slamsugning, m.m. Nu ömsar vi skinn och med utökade tjänster inom återvinning och verksamhetsavfall...

  läs mer
  Årets kompetenspris 2021

  Årets kompetenspris 2021

  Petterssons Miljöåkeri fick utmärkelsen ”Årets kompetensföretag” på näringslivets gala i Halmstad 2021. Juryns motivering är ”Årets kompetensföretag 2021 är ett familjeföretag som jobbar målmedvetet med sin personal och deras lärande. De skapar goda förutsättningar...

  läs mer
  Petterssons Miljöåkeri blir Petterssons Miljö

  Petterssons Miljöåkeri blir Petterssons Miljö

  Ökat fokus på återvinning och verksamhetsavfall! Ända sedan 1940-talet har åkeriverksamheten varit en central del i vårt erbjudande tillsammans med spolning, slamsugning, m.m. Nu ömsar vi skinn och med utökade tjänster inom återvinning och verksamhetsavfall...

  läs mer

  Nytt hos Petterssons Miljö

  Vi verkar i en vad många säkert tror är en ganska enformig och gammaldags bransch. Men faktum är att det händer otroligt mycket inom återvinningsbranschen, hela tiden. Här delar vi med oss om vad som händer i branschen, men också allt som händer på vår egen resa. 

  För miljön i över 80 år

  Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer.

  Hör hur medlemmar ur familjen Pettersson berätta om företagets utveckling genom åren, från ett lokalt åkeri- & taxiverksamhet på 1940-talet till hela Hallands självklara partner för återvinning och verksamhetsavfall.