Hoppa till innehåll
Halmstad 035 - 260 42 00
Falkenberg 0346 - 45 03 20
Varberg 0340 - 50 07 90

Vårt erbjudande

Vi har flera olika fordon för olika ändamål. Inom vår återvinnings- och avfallsverksamhet har vi komprimerande fordon, kranbilar och lastväxlare samt flera mindre skåpbilar. Till lastväxlaren med kran har vi även maskinflak som gör att vi kan utföra flyttning och transporter av fordon och material. För kranjobb och lastväxlarkörningar kan vi ofta lösa transporter med kort varsel. Ring 035 – 260 42 00 så försöker vi hitta en lösning för ditt transportbehov.

Spol- och slambilarna, varav flera ADR-klassade, hanterar avloppsslam, dagvattenbrunnar, processvatten, fettavskiljare, spolrännor och oljeavskiljare mm. Inom spolbilstjänsterna erbjuder vi spolning med högtryck och hetvatten och i flera fordon finns filmkameror för filmning av avloppsledningar.

Vi kan också erbjuda hetvattentvätt av exempelvis miljörum, portar och lastbryggor.
Vi utför transporter med hög kvalitet och så lite miljömässigt avtryck som möjligt utifrån kundernas uppdrag. Vi gillar långa kundrelationer och är en partner till våra uppdragsgivare och bidrar med expertis inom logistik