Återvinning

Återvinning av förpackningar är idag en viktig del av miljötänkandet i Sverige.

Att vi kan återanvända våra tidningar och förpackningar och skapa nya förpackningar eller produkter av de gamla är bra för miljön.

Vi på Petterssons Miljöåkeri tar en aktiv del i detta kretslopp och ansvarar idag för insamlandet av olika typer av förpackningar från alla återvinningsstationer i Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Markaryds kommun.