Press

Pressreleaser

Ny VD – 1 maj 2015

Efter snart fyra spännande och roliga år är det med glädje jag kan meddela att Anna Pettersson kommer ta över som VD till sommaren 2015. Anna är delägare i åkeriet och har vuxit upp med den kvalité och servicekänsla vi står för. Hon kommer fortsätta i samma anda vi hela tiden arbetat för att bibehålla. Bolaget har en skarp tillväxtplan och Anna kommer arbeta för att utveckla och få bolaget att växa.

Jag kommer fortsätta som rådgivare och arbeta med strategiska frågor ur ett styrelseperspektiv. Men närmast väntas en helt annan spännande utmaning, pappaledigheten!

Johan Rundstedt, avgående VD på Petterssons Miljöåkeri AB

Vi Flyttar – 1 december 2014

Från och med 1 december 2014 flyttar vi kontoret till större lokaler på Sliparegatan 13. Samma lokaler som Telium, men ingång mot IMAB.

Svensk Åkeritidning – november 2014

Under november 2014 var vi med i Svensk Åkeritidning.

Ny entreprenör för VIVAB – 1 oktober 2013

Från och med den 1 oktober 2013 är vi ny entreprenör för VIVAB och kommer tömma alla septiktankar i Falkenberg och Varberg. Likt tidigare kommer tömning ske schemalagt, en gång per år.

Uppdraget kommer utföras med nya EURO 6 fordon, senaste tekniken för rening av avgaser. Bilarna kommer därmed att ha högre miljöklass än uppdraget kräver, vi vill och skall ligga i framkant vad gäller arbete för miljön.

Pressmeddelande den 6 december 2012
Petterssons Miljöåkeri skänker 10000 kronor till Barncancerfonden!

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting.

Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor. I år stödjer vi Barncancerfonden med 10000 kronor!

Vi önskar en riktigt God jul & Gott nytt år!

Pressmeddelande den 7 november 2011 – Ny VD till Petterssons Miljöåkeri

Johan Rundstedt är ny VD på Petterssons Miljöåkeri AB

Johan är internt rekryterad och har under de senaste 5 åren arbetat deltid inom företaget där han bl.a. ansvarat för att bygga upp företagets ISO-certifierade ledningssystem. Johan har även under de senaste tre åren varit ersättare till VD och ledamot i styrelsen. Johan är utbildad miljöingenjör vid Halmstad Högskola där han parallellt med arbetet på Petterssons Miljöåkeri forskat och undervisat inom miljö och då främst inom biogas.

Johans stora kunskap inom miljöområdet kommer att vara mycket värdefullt för Petterssons Miljöåkeri när bolaget nu breddat sig från sophämtning och återvinningstransporter till att även erbjuda spol- och slamsugningstjänster, containertransporter och service av containrar.

Petterssons Miljöåkeri kommer att fortsätta sin expansiva tillväxt och med rekryteringen av Johan har företaget rätt ledning för att lyckas växa med hög kvalitet och service till nya och gamla kunder.

Petterssons Miljöåkeri AB är ett familjeföretag med säte i Halmstad kommun och verksamhet i stora delar av Götaland. Företaget har kontor i Halmstad och Jönköping och är indelat i fyra verksamhetsområden: Återvinning, Spol&Slam, Containertransporter och Containerservice. Företaget omsätter cirka 20 miljoner och har 18 anställda.

Tidigare VDn och delägaren David Pettersson är ny styrelseordförande för Petterssons Miljöåkeri.