Container Service

Container Service är en verksamhetsdel i Pettersson Miljöåkeri som inriktar sig på uppfräschning av återvinningsstationer. Vår största kund är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som vi utför arbeten för i hela södra och mellersta Sverig.

Med våra fullutrustade servicebilar klarar vi av att utföra omfattande upprustning och reparationer på plats, vilket gör oss unika i vårt slag. Genom att göra arbetet på plats behöver vi inte transportera containrar till verkstad för reparation. Det spar både tid och pengar.

Vid stora skador på containern är det i vissa fall bättre att hämta containern för mer omfattande reparation i verkstad. Vi erbjuder även detta i Halmstad och närliggande kommuner. Kontakta oss för skadebedömning.

Vi följer alla de krav som ställs av räddningstjänsten enligt ”Heta arbeten”. All personal som utför sådana reparationsarbeten är utbildade i Heta arbeten.