Stopp i avloppet, luktar det illa, kluckar eller rinner det ner dåligt? Vi hjälper dig snabbt och effektivt med slamsugning och spolning.

Petterssons Miljöåkeri utför avloppsspolning i hela Halland.
Vi åtgärdar ert avloppsstopp året runt!

Återvinning av förpackningar är idag en viktig del av miljötänkandet i Sverige. Vi tar en aktiv del i detta kretslopp.

Container Service är en verksamhetsdel i Pettersson Miljöåkeri som inriktar sig på uppfräschning av återvinningsstationer.